Hampen Hallen

CASE: Hampen Hallen, Hampen

I forbindelse med ny-renovering af Hampen Hallen valgte halbestyrelsen også at udskifte de nuværende T8, 58W kompaktlysrør med High Bright LED lysrør fra Bright Energy i hele hallen.


De nuværende kompaktlysrør var udbrændte og hallens brugere havde ringe lysforhold. Efter installationen af LED lysrør er lysforholdene forbedret markant og tilmed er besparelsen at se på hallens el-udgifter.