TradeCity

CASE: TradeCity, Kolding

Site-manager, Per Møller, udtaler:


TradeCity er et stort kontorhus med flere lejere. Det er vigtigt at huset altid fremstår lyst og imødekommende overfor lejernes medarbejdere og gæster og udstråler god kvalitet. Det er også vigtigt, at der er god økonomi i de løsninger vi vælger.


I forbindelse med et større energioptimeringsprojekt, blev belysning også et væsentligt punkt på dagsordenen. Efter grundige overvejelser og økonomiberegninger, hvor ikke kun det løbende forbrug, men også levetid og installationsomkostninger blev medtaget, besluttede vi at skifte de hidtidige lysstofarmaturer til LED-armaturer i mødelokaler, café, gangarealer og lobbyområder.


Beslutningen blev primært truffet på grundlag af den forventede fremtidige energibesparelse og den meget korte tilbagebetalingstid (2-4 år afhængig af anvendelse og lyskildetype), men vi kan efterfølgende konstatere flere andre fordele.


Vi har fået et bedre og mere behageligt ”blødt” lys – især i mødelokalerne og caféen, hvor der er installeret store 60 x 60 cm LED-paneler, som er integreret i loftet. Vi har fået en meget lettere rengøring fordi både LED-paneler og downlights har en lukket glat overflade, som snavs og insekter ikke kan komme ind bag ved. Da Lyskilderne også har en MEGET lang levetid, vil vi fremover opleve en besparelse ved den løbende udskiftning, som hidtil har været en ret besværlig og dyr affære de steder i gangarealer og lobby, hvor vi har 6-9 m op til loftet.


Samarbejdet med Bright Energy har forløbet godt og professionelt og vi er fuldt tilfredse med det samlede resultat.